Verstandelijke ontwikkeling

Voor de verstandelijke ontwikkeling is het belangrijk dat het kind veel ervaringen opdoet. Ervaringen met zoveel mogelijk verschillende zintuigen stimuleren de verstandelijke ontwikkeling. Hoe meer ervaringen het kind heeft des te meer mentale beelden hij verwerft. Daarom geven wij op het dagverblijf de kinderen ook zoveel mogelijk de ruimte om allerlei ervaringen op te doen in het spelen en in het omgaan met anderen. Er zijn hiervoor verschillende spelmaterialen aanwezig en de medewerkers stimuleren de kinderen om hiermee te spelen en te ontdekken. Deze ervaringen koppelen we aan taal: het benoemen wat je doet, ziet of voelt in de dagelijkse o