Hechting

Tijdens de zorg voor de kinderen op Kinderopvang Snoopy staat een veilige hechting en de zelfontwikkeling van het kind centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen door een veilige hechting tussen kind en medewerkster, het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Een kind heeft behoefte aan vertrouwen, empathie, en genegenheid en de medewerkers kunnen een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze eigenschappen. Zo zal het kind op latere leeftijd veilige en duurzame relaties kunnen aangaan.

Aandachtspunten die in onze werkwijze centraal staan

Aanraking

Ieder kind heeft behoefte aan lichamelijk contact, stimulering en veiligheid. Aanraking voorziet in al deze behoeftes. De kinderen op de babygroep worden ’s ochtends op de arm genomen als zij afscheid nemen van de ouder. Alle kinderen worden op schoot genomen als zij een fruithapje, fles, sapje of liga krijgen. Tijdens het verschonen wordt er extra aandacht besteed aan het lichamelijk contact en het individuele moment. Te denken valt aan kriebelspelletjes, kiekeboe, massage, aai over de bol.

Ook is het belangrijk om dagelijks op het kleed, bij de kinderen te zitten en ze op schoot te nemen. Ook op onze peutergroepen wordt er dagelijks aandacht besteed aan het laag bij de grond zitten: men zit op ooghoogte van het kind en ze kunnen gemakkelijk op schoot kruipen. Tijdens het verschonen en het naar bed brengen staat het individuele moment centraal en is aanraking erg belangrijk.

Positief corrigeren

Door geen “agressie/irritatie” te gebruiken bij ongewenst gedrag, maar juist op een positieve manier te corrigeren ontwikkelt het kind empathie. Als het kind respect wordt getoond, behoudt het zijn waardigheid waardoor het zich later ook zal inleven in anderen.

Hierbij is het erg belangrijk het kind complimenten te geven en niet steeds te benoemen wat het kind niet goed doet. Bijv. als een kind niet het speelgoed wil opruimen wordt er samen een liedje gezongen, samen opgeruimd en het kind  gecomplimenteerd.

Mentorschap

Doordat ieder kind een mentor heeft, is het duidelijk wie er eindverantwoordelijk is voor de zorg en voor een optimale ontwikkeling van het kind. Dit geeft het kind veiligheid en vertrouwen. Ook de vaste medewerkers op de groepen en de vaste roulerend medewerker dragen bij aan een veilige omgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen. De mentor is tevens verantwoordelijk voor de observaties van zijn/haar kinderen en de oudercontacten.

Signalen

Medewerkers letten goed op de signalen van het kind. Als een baby huilt mag het niet direct alleen worden gelaten. Omdat veel baby’s hun behoeftes uiten voordat ze gaan huilen, zal het kind gelukkiger zijn wanneer de medewerker deze behoeftes tijdig herkent en ernaar handelt. Ook op de peutergroepen speelt signaleren en observeren een grote rol. Het is belangrijk te kijken naar de rol die een kind heeft in de groep. Actief en aanwezig of juist terughoudend en afwachtend. Voelt het kind zich veilig in de groep? En op welke wijze kunnen wij een nog grotere bijdrage leveren aan de emotionele veiligheid van het kind?

De ouders die van een kinderdagverblijf gebruik maken, hebben hun eigen opvattingen over opvoeding. Daardoor hebben zij vaak uitgesproken verwachtingen en eisen met betrekking tot de opvang, begeleiding en mede-opvoeding van hun kind(eren) in het dagverblijf.

Het is in het belang van de opvoeders en van het kind, dat de opvoeding thuis en in het dagverblijf zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Alleen op deze manier kan het kind zich stabiel ontwikkelen. Hoewel de medewerkers niet aan alle individuele wensen van ouders tegemoet kunnen komen, willen zij hiermee zoveel mogelijk rekening houden. De opvoedingssituatie thuis dient op deze manier als  uitgangspunt voor de opvang in het dagverblijf.

Met name bij kinderen van allochtone ouders dient rekening te worden gehouden met de specifieke wensen van de ouders, die vaak voortvloeien uit de eigen cultuur. De opvoeding in de kinderdagverblijven moet niet in strijd zijn met de opvoeding thuis.

Het samen opvoeden gebeurt in samenspraak tussen ouders en medewerkers van Kinderopvang Snoopy. Er wordt bij het eerste kennismakingsgesprek, bij het dagelijks brengen en halen  van het kind of wanneer daar vanuit ouders of pedagogisch medewerker behoefte aan is in een apart overleg, gesproken over ieders verwachtingen, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Het is belangrijk dat de waarde van zowel de opvoeding in het gezin als in de groep door beiden wordt erkend en onderkend. Een gesprek om te praten over het kind kan zowel door ouders als door de pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf gewenst zijn en aangevraagd worden.

Hij is helemaal weg van Snoopy

Wij brengen ons zoontje nu ruim een jaar naar Snoopy.

Google review, René Jurgens

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en [...]

[dc_social_wall id="7982"]