Vier ogen principe

Het vierogenprincipe is de basis voor veiligheid binnen de organisatie. Er moet altijd iemand kunnen meekijken of meeluisteren. Kinderopvang Snoopy hanteert de volgende voorwaarden om het vierogenprincipe te kunnen waarborgen:

 • Kinderopvang Snoopy hecht waarde aan een open en professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Door met elkaar te communiceren (groepsgesprekken, groepscoördinatorenoverleg, functioneringsgesprekken) en van gedachten te wisselen over de omgang met de kinderen wordt de drempel lager. Ook tijdens trainingsavonden en in gesprekken met nieuwe medewerkers wordt uitgelegd wat onze werkwijze is. Het 4 ogen principe is een onderwerp wat aan de orde komt tijdens vergaderingen.
 • Op iedere groep is een groepscoördinator werkzaam voor ten minste 3 dagen in de week, om de kwaliteit te bewaken. Maandelijks is er  een groepscoördinatoren overleg tezamen met de leiding.
 • Boventallige inzet van stagiaires. Stagiaires worden ingezet naast het officiële aantal bevoegde medewerkers.  I.v.m. de rust op de groep is er per dag maximaal 1 stagiaire aanwezig en loopt hij/zij minimaal een half jaar stage.

Dagelijks op de groepen:

 • Groepen waarbij één pedagogisch medewerkster werkzaam is worden zoveel mogelijk samengevoegd met andere groepen, rekening houdend met de pedagogisch medewerkster/kindratio.
 • De baby,-dreumesgroepen zijn met elkaar verbonden via een deur. Indien één van de pedagogisch medewerksters alleen werkt staat deze deur open.
 • Om meer transparantie te creëren staan de toegangsdeuren van de groepen altijd open.
 • Medewerkers die nieuw in dienst treden, werken de eerste weken niet alleen op de groep. Zij openen en/of sluiten af tezamen met de vaste pedagogisch medewerker/groepscoördinator.
 • Tijdens werkdagen waarbij twee medewerksters werkzaam zijn, is men maximaal 3 uur per dag (openen en afsluiten) alleen op de groep. Op deze momenten lopen ouders voortdurend in en uit. Dit vergroot de kans op sociale controle door ouders. De deuren van de groepen staan open en de leiding is zoveel mogelijk aanwezig en stapt op onverwachte momenten binnen.
 • Ramen van de groepen worden niet geverfd of beplakt met knutselwerkjes om transparantie te waarborgen.

Slaapruimte

 • De grote slaapkamer van de babygroep is voorzien van een camera. Eén van de slaapkamerramen is niet voorzien van een rolgordijn, zodat medewerkers en de leiding altijd vanuit de wasruimte (waar zij regelmatig doorheen lopen) naar binnen kunnen kijken.
 • Alle slaapkamers beschikken over een babyfoon en deze wordt aangezet voordat de kinderen in bed worden gelegd. Daarnaast kan er altijd iemand door het raam meekijken.
 • Als de kinderen naar bed worden gebracht blijft de deur van de slaapkamer open.
 • Het raam in de deur van de peuterslaapkamers wordt niet afgedekt i.v.m. transparantie
 • De kinderen die op blijven worden gezamenlijk opgevangen. Uitgangspunt is dat minstens twee medewerkers op de groep aanwezig zijn. Collega’s en leiding komen onverwachts op de groep tijdens de moment dat er één medewerker op de groep aanwezig zou zijn.

Uitstapjes

 • Het wandelen en het maken van uitstapjes vindt plaats op openbare plekken. Dit verkleint het risico dat een medewerkster zich niet gecontroleerd voelt. Daarnaast zijn de medewerkers er met elkaar alert op dat ze zoveel mogelijk met twee medewerkers wandelen. Tijdens uitstapjes en wandelingen zijn de medewerkers herkenbaar door de bodywarmers en werkshirts met logo en de logo’s op de wandelwagens/bussen. De leiding is altijd op de hoogte van uitstapjes (waarheen/vertrektijd/aankomstijd Snoopy)
 • Medewerkers die bij ons in dienst treden gaan de eerste weken niet alleen op uitstapje of wandelen met de kinderen. Zij gaan alleen op uitstapje/wandelen tezamen met een vaste pedagogisch medewerker.
 • Invalkrachten die niet wekelijks op Snoopy werkzaam zijn gaan niet alleen op uitstapjes.

Sollicitatieprocedure:

 • Tijdens de sollicitatieprocedure worden referenties gecontroleerd.
 • Voordat een pedagogisch medewerkster aanvangt met werken vraagt zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en kan deze aanvraag overhandigen, voordat zij aanvangt met werken. Om de twee jaar worden er voor alle werknemers nieuwe VOG’s aangevraagd.

Hij is helemaal weg van Snoopy

Wij brengen ons zoontje nu ruim een jaar naar Snoopy.

Google review, René Jurgens

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en [...]

[dc_social_wall id="7982"]