Oudercommissie

Ouders worden actief betrokken bij het beleid van de opvang. Kinderopvang Snoopy en Buitenschoolse opvang Woodstock hebben een gezamenlijke oudercommissie. Hieraan nemen twee ouders van Kinderopvang Snoopy en twee ouders van Buitenschoolse opvang Woodstock deel. Meerdere malen per jaar vergaderen zij met ons management  en geven advies over onderwerpen zoals het pedagogisch beleidsplan, risico inventarisatie o.h.g.v. veiligheid en gezondheid, voeding en openingstijden.

Voor ideeën, vragen en tips kunt u contact met de oudercommissie opnemen via snoopywoodstockoc@outlook.com. Hieronder stellen de leden van de oudercommissie zich aan u voor:

Nicole Snellaars-Lamers

Mijn naam is Nicole Snellaars-Lamers (tweede van links op de foto). Ik ben getrouwd met Vincent en werk vier dagen in de week als strategisch adviseur bij de gemeente Dalfsen.

Onze zoons Tijmen (groep Teigetjes) en Jelmer (groep Ieniemienies) gaan op donderdag en vrijdagochtend naar Kinderopvang Snoopy.

Als lid van de oudercommissie lever ik graag een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van Kinderopvang Snoopy en Bso Woodstock.

Ik vind het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de sociale en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen, maar bovenal dat ze met plezier naar de kinderopvang komen.

Wieke Beumer

Mijn naam is Wieke Beumer (uiterst links op de foto) en samen met mijn man Roger heb ik twee kinderen (Merel en Mats) die met veel plezier naar de BSO gaan. Een steentje bijdrage door ouders te vertegenwoordigen in de oudercommissie. Dat is waar ik me graag een tijdje voor wil inzetten. Ik hoop dat dit naar tevredenheid gebeurt. Schroom niet om ons te benaderen met uw vragen of opmerkingen!

Mirjam Lagemaat-Winkels

Mijn naam is Mirjam Lagemaat-Winkels (tweede van rechts op de foto), getrouwd met Jorg en samen zijn wij de gelukkige ouders van Tibbe van vier en Menno van twee. Op maandag en dinsdag gaat Tibbe na school naar Woodstock en Menno gaat op die dagen naar de Vlinders. Na zelf jarenlang in Amsterdam te hebben gewerkt werk ik nu sinds een jaar als bestuurssecretaris bij de Veluwse Onderwijsgroep in Apeldoorn.

Ik laat graag mijn stem horen als ouder in de oudercommissie omdat ik ervan overtuigd ben dat een betrokken en kritisch geluid vanuit de ouders de kwaliteit van Snoopy Woodstock ten goede komt. Ik ben vanaf het begin erg tevreden over de organisatie en vind het erg belangrijk dat die kwaliteit hoog blijft en ouders hun kinderen, nu en in de toekomst, met een goed gevoel achterlaten.

Céline Heijnen

Mijn naam is Céline Heijnen (uiterst rechts op de foto) en samen met mijn vriend Jeriël heb ik een dochtertje die op de maandagen en donderdagen naar de Kabouters gaat. Binnenkort verwachten wij ons tweede meisje. Zelf ben ik 4 dagen in de week werkzaam als ambtelijk secretaris van een examencommissie aan de Universiteit Twente te Enschede.

Als lid van de oudercommissie wil ik met mijn onderwijskundige achtergrond een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van kwalitatief goede opvang van onze kinderen binnen Snoopy en daarin de belangen van de ouders behartigen.


Hij is helemaal weg van Snoopy

Wij brengen ons zoontje nu ruim een jaar naar Snoopy.

Google review, René Jurgens

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en [...]

[dc_social_wall id="7982"]