Medewerkers

Onze pedagogisch medewerksters maken het verschil! Zij zorgen ervoor dat u en uw kind zich bij ons thuis voelen en maken het verschil tussen een gewoon kinderdagverblijf en Kinderopvang Snoopy. Onze medewerksters zijn enthousiast, gedreven en hebben hart voor de kinderen! Wij vinden het belangrijk om een geëmailleerd team te hebben (twintigers, veertigers, moeders, mbo’ers, hbo’ers) en samen te vergaderen/brainstormen over de kwaliteit van onze kinderopvang.

Ook het management heeft een Spw opleiding genoten en hebben als pedagogisch medewerkster op de groep gewerkt. Om de kinderen altijd te kunnen geven waar ze op dat moment behoefte aan hebben, ondersteunt het management dagelijks (indien nodig) de pedagogisch medewerksters op de groep.

De coördinatoren op de groepen bewaken de dagelijkse kwaliteit en informeren het management over evt. bijzonderheden.

Stagaires

Kinderopvang Snoopy biedt stagiaires de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Op iedere groep is er dagelijks plek voor één (SPW) stagiaire. I.v.m. de rust op de groep bieden wij alleen stageplaatsen voor minimaal een half jaar. Stagiaires worden begeleidt door een vaste pedagogisch medewerkster. Stagiaires zijn te allen tijde boventallig werkzaam op de groep.

Hij is helemaal weg van Snoopy

Wij brengen ons zoontje nu ruim een jaar naar Snoopy.

Google review, René Jurgens

Themamaand

Afgelopen maand hebben wij gewerkt rond het thema wilde dieren. Er werden leuke boeken [...]

Hitteprotocol

Met dit warme weer is ons hitteprotocol van kracht. Dit betekent dat wij een [...]