Klachtenregeling

Kinderopvang Sprengenbos B.V. – Certificaat klachtenvrij 2019

Interne klachtenprocedure Kinderopvang Snoopy

Kinderopvang Snoopy heeft een interne klachtenregeling. De kwaliteit van de opvang vinden wij zeer belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat wanneer u niet tevreden bent, u ons dit laat weten en dat we samen kunnen kijken naar een goede oplossing.

Interne klachtenprocedure

Kinderopvang Snoopy geeft er de voorkeur aan dat u een evt. klacht in eerste instantie bespreekt met de direct betrokkene. Bij een klacht m.b.t. gedrag van de houder of bij de houder werkzame personen bijv. m.b.t. het gebeuren op de groep legt of het pedagogisch handelen van een medewerkster, legt u uw klacht neer bij de betrokken (pe