Om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen en de zorg voor de kinderen te optimaliseren, worden pedagogisch medewerkers gecoacht. Dit gebeurt onder andere door observaties op de groepen.

Tijdens deze observaties wordt er natuurlijk gekeken naar de fysieke veiligheid en hygiëne op de groep, maar het accent ligt op het feit of de opvang bijdraagt aan een emotioneel veilige ontwikkeling van de kinderen.

Tijdens deze observaties richt ik mij o.a. op de volgende aspecten:

  • De stimulering van de hechting en geborgenheid.
  • De sociaal emotionele veiligheid van de kinderen.
  • De wijze waarop er structuur en regelmaat wordt geboden aan de kinderen.
  • De variatie in aangeboden activiteiten en de specialisaties van de pedagogisch medewerkers.
  • De interacties tussen pedagogische medewerkers en de kinderen.
  • De manier waarop de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd, passend bij hun leeftijd. De ontwikkelingsgebieden van kinderen zijn het uitgangspunt. Denkt u hierbij aan: -Lichamelijke ontwikkeling -Sociaal emotionele ontwikkeling -Spelontwikkeling en de verstandelijke ontwikkeling.

De observatie wordt vervolgens met de pedagogisch medewerkers in een groepsoverleg geëvalueerd. Daarnaast vinden er ook individuele coaching gesprekken plaats, waarbij o.a. wordt besproken in welke fase een medewerker zich bevindt en hoe zij zich ontwikkelt.

Het welbevinden van een medewerker is van wezenlijk belang om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich veilig voelen.Met ingang van 01-01-2019 is de pedagogische coaching ook bij wet geregeld en is iedere kinderopvangorganisatie verplicht zijn medewerkers te coachen, door een HBO coach.

Met vriendelijke groet,

Tara Kuijpers
Leidinggevende