Vindt u het interessant om nog meer betrokken bij de opvang te zijn en mee te denken over de opvang van uw kind en de andere kinderen? Meldt u zich dan voor 1 juli  a.s. aan via info@kinderopvang-snoopy.nl voor de oudercommissie (OC).

Wij zijn op zoek naar één ouder van Bso Woodstock (bij voorkeur iemand die ook ouder is bij Kinderopvang Snoopy) en één ouder van Bso de Korenkids, die deel willen nemen aan de OC. De OC vergadert gemiddeld drie keer per jaar met het management van Snoopy en Woodstock en u maakt maximaal twee jaar deel uit van de OC.

De OC geeft advies over bijv. het pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid, voeding en activiteiten en is een aanspreekpunt voor ouders.

Voor vragen, informatie e.d. kunt u ook contact opnemen met de OC via snoopywoodstockoc@outlook.com