Specialisatie

De pedagogisch medewerksters van Kinderopvang Snoopy hebben allemaal een eigen specialisatie waarbij zij de focus leggen op een bepaald aspect van de ontwikkeling van jonge kinderen.

In onderstaand overzicht leest u hier meer over.

Eén van onze pedagogisch medewerkster verzorgt de peutergym in het gymlokaal. In dit lokaal hebben wij de beschikking over diversen toestellen en spelmaterialen. Iedere maand stimuleren we spelenderwijs de motoriek en behendigheid; door hoepels klimmen, koprol op de mat, spelletjes met de pittenzakken, de kinderen vinden het geweldig. Ook de sociale ontwikkeling wordt door peutergym gestimuleerd; samen een spelletje doen, op je beurt wachten en leren delen.

Peuters ontdekken de wereld heel actief en beweeglijk. Maar naast de vele inspanningen en prikkels hebben ze ook ontspanning en rust nodig. Het zou dus vanzelfsprekend moeten zijn peuters ook ontspanning aan te bieden. Inspanning en ontspanning horen elkaar af te wisselen, dat brengt een peuter in balans. Toch blijkt het in de praktijk soms moeilijk om er een vorm voor te vinden. Peuteryoga is daarvoor heel geschikt.

Door yoga komen peuters meer in contact met zichzelf en hun innerlijke wereld. Dat maakt ze beter bestand tegen de – soms ingewikkelde – buitenwereld en yoga heeft een goede uitwerking op het lichaam.

Het bevordert:
* een goede lichaamshouding;
* de motorische vaardigheden;
* een goede weerstand;
*de werking van spieren, organen, klieren en de bloedsomloop.

Naast het fysieke aspect gaat het bij yoga ook om de ademhaling, de aanraking en de zintuigen. Hierdoor wordt een peuter in zijn hele wezen aangesproken. Alle mentale, emotionele en spirituele facetten komen bij yoga aan bod en daardoor zie je verbetering in:

* het zelfvertrouwen;
* het zelfbewustzijn;
* het concentratievermogen;
* de emotionele groei.

Dat maakt yoga nu zo bijzonder! Je wordt er lichamelijk sterker en geestelijk evenwichtiger van. Daarbij geeft yoga vooral veel plezier in het ontdekken en ervaren. Peuters vinden het heerlijk allerlei lichaamshoudingen te onderzoeken, met hun adem te spelen en hun zintuigen te gebruiken. Daarom is yoga zo geschikt voor hen. Door al jong met yoga te beginnen, leg je een goede basis voor een gezond en evenwichtig leven.

Maandelijks bezoekt een vaste groep peuters het woonzorgcentrum. Bij de peuters en ouderen is er dan ook direct herkenning. Elk samenzijn heeft een vaste opbouw; samen drinken, een activiteit en afscheid nemen d.m.v. handjes schudden en uitgebreid zwaaien. De bewoners brengen 1x per jaar ook een bezoek aan ons kindercentrum. Kinderopvang Snoopy werkt samen met woonzorgcentrum de Matenhof om gezamenlijke activiteiten met de bewoners te ondernemen zoals; spelletjes, liedjes zingen of een creatieve activiteit. Op een natuurlijke wijze komen deze leeftijdsgroepen tot stimulerende interacties.

Lees het artikel op Kinderopvangtotaal.

Wij vinden het belangrijk kinderen in contact te brengen met dieren, maar ook spelenderwijs ze te leren over de natuur. Ieder jaar organiseren we een ‘kriebelbeestjes maand’ en ook de moestuin is een onderdeel om de kinderen meer te leren over de natuur. Wat groeit er in de moestuin, hoe ziet het eruit en vooral hoe smaakt het….

Met de kinderen verzorgen en knuffelen we dagelijks twee hangoorkonijnen. De dieren hebben een stukje van de tuin tot hun beschikking om vrij in te lopen en als ze willen kunnen ze terug in hun hok.

De eindverantwoordelijkheid is in handen één van de pedagogisch medewerksters. Zij houdt zich specifiek bezig met haar specialiteit ‘dier en natuur’. Zo organiseert zij de modderdag, de kriebelbeesten maand en bedenkt ze leuke recepten en bereidt die met groenten en fruit uit onze eigen moestuin.

Op een speelse manier en samen met handpop Fibie, spelen kinderen met een andere taal. De nadruk ligt op de basiswoordenschat en verwijzen naar dagelijkse dingen, waar peuters mee bezig zijn. Fibie verstaat en praat alleen Engels en moedigt kinderen aan om over te schakelen van het Nederlands naar het Engels. Zodra Fibie de groep binnen komt, weten de peuters al wat er gaat gebeuren!

Engels is de specialisatie van Rosanne. Zij zorgt voor een afwisselend Engels programma waar alle peuters deel aan kunnen nemen.

Om de week klinkt het ons als muziek in de oren, als onze pedagogisch medewerkster, met haar muziekles van start gaat bij de dreumesen en de peuters.

De les heeft een duidelijke opbouw; welkom heten d.m.v. een lied gevolgd door een muziekactiviteit zittend in de kring , daarna een muziekactiviteit waarbij de kinderen heel actief kunnen zijn en als afsluiting een ‘dag-liedje’.

De lessen duren ong. 30 minuten en de muziekinstrumenten zijn een vast onderdeel.

Heeft uw kind moeite met doorslapen, in slaap komen en/of komt het ‘s nachts steeds uit bed?

Maak eens een afspraak met onze slaapcoache om samen te bespreken wat de reden kan zijn van deze slaapproblemen. Samen met u kijkt zij naar de slaaprituelen en gewoontes/structuur bij het naar bed gaan. Onze pedagogisch medewerkster heeft praktische tips die u en uw kind kunnen helpen!

In de entree staat een tafel. De ene keer staat het vol met paddenstoelen, dan weer met kruiden om aan te ruiken of bakken met kriebelbeestjes er in …
Die tafel geeft u een impressie van het thema waar wij op dat moment mee werken.

We werken natuurlijk niet zonder reden met thema’s.
Je ziet dat kinderen nu breder betrokken zijn bij het onderwerp en dat iedereen het ‘kan’.
Het gaat er niet om wie het beste kan tekenen of tellen maar iedereen kan aanhaken bij het thema. “Ik had ook een spin in huis” of een kind neemt mooie herfstvondsten mee van buiten.
Het is belangrijk om het thema in meerdere disciplines terug te laten komen, alleen zo kan je de kinderen de samenhang van de verschillende woorden/activiteiten leren.

Zo verven we een mooie muts tijdens het thema winter en gooien we in de gymzaal met papieren sneeuwballen. Ook haken andere specialisten aan op het thema. De specialist ‘taalontwikkeling’ maakt woordkaarten, de specialisten ‘muziek’ en ‘gym’ bereiden een les voor. Er worden thema boeken gehaald en de specialist ‘koken’ zorgt dat er een lekker recept klaar ligt.

Het thema wordt met de hele groep beleefd en uitgevoerd. Doordat iedereen een rol heeft, en iedereen belangrijk is, versterkt het werken met thema’s het groepsgevoel.

Doordat de kinderen enthousiast met een thema bezig zijn, komt het leren eigenlijk vanzelf. 

Onlangs hebben we besloten de themamaanden iets te verlengen van 4 naar  6 a 7. Zo kunnen we de thema’s iets meer uitdiepen en onder de aandacht brengen. We zijn altijd op zoek naar manieren om de thema’s nog meer zichtbaar te maken voor u als ouder. Heeft u hier leuke ideeën over, laat het ons dan weten. En mocht u zelf nog op zoek zijn naar leuke knutselactiviteiten, liedjes, spelletjes etc. Neem dan een kijkje op onze Pinterest pagina. (https://nl.pinterest.com/kdvSNOOPY)

De pedagogisch medewerkster met deze specialisatie, biedt de kinderen bak-, en kookactiviteiten aan. De kinderen kunnen ervoor kiezen om hieraan deel te nemen. We maken samen bijv. wraps, gezonde tussendoortjes, bakken koekjes of maken bladerdeeghapjes.

Hij is helemaal weg van Snoopy

Wij brengen ons zoontje nu ruim een jaar naar Snoopy.

Google review, René Jurgens

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en [...]

Themamaand

Afgelopen periode hebben wij gewerkt rond het thema ‘Winter’. Op maandag 17 Februari starten wij [...]