Kinderdagverblijf de Boefjes, Teigetjes en de Vlinders

Van het 2e tot 4e jaar worden de kinderen opgevangen op één van onze peutergroepen de Boefjes, Teigetjes of Vlinders. Peutergroep de Vlinders is gehuisvest in Pcbo de Korenaar, de basisschool direct naast Kinderopvang Snoopy. Structuur en regelmaat spelen een belangrijke rol zodat de kinderen vertrouwd raken met Snoopy en de pedagogisch medewerksters. De kinderen komen hele dagen met een minimum van 1 dag in de week. I.v.m. de rust en de continuïteit op de groep bieden wij beperkt halve dag opvang aan op woensdag en vrijdag.

We gaan dagelijks naar buiten, wandelen met onze bolderkarren en spelen in onze speelhal of het Bon Bini Dorp. Samen met de kinderen verzorgen we onze 3 konijnen en gaan we aan de slag in onze moestuin.

Wekelijks gebruiken we één van onze bussen of de bolderkarren om naar het bos, de Apenheul of de kinderboerderij te gaan. Wij werken met themamaanden om kinderen spelenderwijs nader kennis te laten maken met een bepaald thema zoals vervoer, de seizoenen, kunst of de natuur.

Ieder jaar komen Sint en Piet op bezoek, organiseren wij een kerstdiner en een paaslunch. Ook de fotograaf komt ieder jaar op Snoopy om de kinderen te fotograferen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze jaarplanning.

Als uw kind jarig is mag het natuurlijk trakteren. Wij verzoeken u om niet op ongezonde dingen, zoals snoep of chips, te trakteren. Voor traktatie ideeën kunt u altijd bij de pedagogisch medewerkster van de groep terecht.

Zelf meenemen voor uw peuter

Wij vragen de ouders een speen en/of knuffel voor het slapen, op Snoopy neer te leggen en reservekleding.
Snoopy zorgt voor luiers, vers fruit, de lunch, thee e.d.

Bekijk specialisaties team

Snoopy heeft twee babygroepen voor kinderen van 0-2 jaar en 2 peutergroepen voor kinderen van  2-4 jaar. Wij kiezen bewust niet voor groepen van 0-4 jaar (verticale groep), omdat een horizontale groep meer voordelen heeft voor de kinderen: – meer rust en regelmaat voor de allerkleinsten – meer leeftijdsgenootjes, – meer mogelijkheden voor leeftijdsgerichte activiteiten en het beter kunnen inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. – Minder kans op fysiek of mentaal overwicht van de oudere kinderen op de allerkleinsten.

Wij vangen de kinderen op in een huiselijke omgeving waar zij en de ouders zich gauw thuis voelen. De peutergroepen zijn d.m.v. een ‘glazen’ wand met elkaar verbonden. Deze kan worden geopend, zodat kinderen bij elkaar kunnen spelen.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen worden verzorgd door vertrouwde/vaste pedagogisch medewerksters. De kinderen zullen o.a. daardoor sneller gewend en vertrouwd raken met ons en dat komt hun ontwikkeling ten goede. Vaste invalkrachten vallen op de groepen in bij ziekte en verlof. Het management bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn geweest in de kinderopvang en zijn dagelijks op Snoopy werkzaam om ook de groepen te ondersteunen (en de kwaliteit te bewaken).

Peutergym

Een van onze pedagogisch medewerksters verzorgt de peutergym. Iedere maand stimuleren we spelenderwijs de motoriek en behendigheid; door hoepels klimmen, koprol op de mat, spelletjes met de pittenzakken, de kinderen vinden het geweldig! Ook de sociale ontwikkeling wordt door peutergym gestimuleerd; samen een spelletje doen, op je beurt wachten en leren delen.

Muziekles

Om de week klinkt het ons als muziek in de oren, als één van onze pedagogisch medewerkster, met haar muziekles van start gaat bij de dreumesen en de peuters.De les heeft een duidelijke opbouw; welkom heten d.m.v. een lied gevolgd door een muziekactiviteit zittend in de kring , daarna een muziekactiviteit waarbij de kinderen heel actief kunnen zijn en als afsluiting een ‘dag-liedje’.

De lessen duren ong. 30 minuten en de muziekinstrumenten zijn een vast onderdeel.

Peuteryoga

Peuters ontdekken de wereld heel actief en beweeglijk. Maar naast de vele inspanningen en prikkels hebben ze ook ontspanning en rust nodig. Het zou dus vanzelfsprekend moeten zijn peuters ook ontspanning aan te bieden. Inspanning en ontspanning horen elkaar af te wisselen, dat brengt een peuter in balans. Toch blijkt het in de praktijk soms moeilijk om er een vorm voor te vinden. Maandelijkse peuteryoga is daarvoor heel geschikt.

Door yoga komen peuters meer in contact met zichzelf en hun innerlijke wereld. Dat maakt ze beter bestand tegen de – soms ingewikkelde – buitenwereld. Yoga heeft een goede uitwerking op het lichaam.

Het bevordert:
* een goede lichaamshouding;
* de motorische vaardigheden;
* een goede weerstand;
*de werking van spieren, organen, klieren en de bloedsomloop.

Bekijk extra services

Snoopy is 52 weken per jaar geopend van 7.30-18.30 uur. Tevens bieden we de mogelijkheid om opvang af te nemen vanaf 7.00 uur. Het uurtarief is incl. voeding, vers fruit, drinken, luiers, de lunch en kosten voor uitstapjes. Ouders ontvangen per jaar 3 compensatiedagen die kosteloos kunnen worden ingezet als de groepsgrootte dit toelaat. Daarnaast is het mogelijk om te ruilen van opvangdag.

Op dezelfde locatie is BSO Woodstock gevestigd. Unieke voor,- en naschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. Kijkt u eens op de website van BSO Woodstock wat onze  zo uniek maakt.
En als uw kindje op Snoopy wordt opgevangen, kan hij/zij ruim van te voren wennen op de bso. De overgang van kinderopvang naar basisschool is dan minder groot.

Wij vinden het belangrijk kinderen in contact te brengen met dieren, maar ook spelenderwijs ze te leren over de natuur. Ieder jaar organiseren we een ‘kriebelbeestjes maand’ en ook de moestuin is een onderdeel om de kinderen meer te leren over de natuur; Wat groeit er in de moestuin, hoe ziet het eruit en vooral hoe smaakt het….

Met de kinderen verzorgen en knuffelen we dagelijks de drie hangoorkonijnen. De dieren hebben een stukje van de tuin tot hun beschikking om vrij in te lopen en als ze willen kunnen ze terug in hun hok.

De eindverantwoordelijkheid is in handen één van de pedagogisch medewerksters. Zij houdt zich specifiek bezig met haar specialiteit ‘dier en natuur’. Zo organiseert zij de modderdag, de kriebelbeesten maand en bedenkt ze leuke recepten om te bereiden met groenten en fruit uit onze eigen moestuin.

35 jaar geleden is kinderopvang Snoopy in Apeldoorn gestart met een kleinschalig kinderdagverblijf.
’ s Ochtends stookte we het potkacheltje op zodat het voor de kindjes lekker warm was. Met een aantal tweedehands bedjes en speelgoed gingen we van start!
De vraag naar opvang nam toe en uiteindelijk zijn we verhuisd naar het gebouw aan de Tesselschadelaan. We zijn gestart met 1 babygroep en 1 peutergroep en zo is Snoopy uitgegroeid tot een kinderopvang waar dagelijks 60 kinderen opgevangen kunnen worden.
De kwaliteitseisen binnen de kinderopvang zijn aangescherpt om de veiligheid voor de kinderen te waarborgen. Bijvoorbeeld bedden met een keurmerk, ergonomisch meubilair, een jaarlijkse risico inventarisatie op het gebied van veiligheid en hygiëne en afspraken omtrent het aantal kinderen wat opgevangen mag worden door een pedagogisch medewerker.
Doordat we bij de ouders merkte dat er ook behoefte was aan naschoolse opvang, zijn we in 2001 van start gegaan met Bso Woodstock. We wilden graag een bso oprichten waarbij de kinderen ’s middag kunnen kiezen in welke ruimte ze gaan spelen; de keuzevrijheid van het kind moet centraal staan. En dat is gelukt! Als één van de eersten in Apeldoorn halen wij met onze eigen bussen de kinderen op van school. Een vertrouwd gezicht bij de school van uw kind.
Door de jaren heen is ons vaak de vraag gesteld of we wilden uitbreiden in andere delen van Apeldoorn en omstreken. Het is een bewuste keuze geweest dit niet te doen. Doordat wij maar 1 vestiging hebben, ligt de focus altijd op Snoopy en Woodstock. We kunnen ons optimaal concentreren op de begeleiding van de medewerkers en de optimale zorg voor de kinderen, waarbij de hechting tussen kind en pedagogisch medewerker centraal staat. Als een kind zich veilig voelt op Snoopy, op zijn/haar groep, kan het zich optimaal ontwikkelen. Daarbij staat individuele aandacht, rust en gericht zijn op het ritme wat het kind thuis gewend is centraal.
Niet voor niets is ons uitgangpunt: Kinderopvang Snoopy, bij ons voelt uw kind zich thuis.

Hij is helemaal weg van Snoopy

Wij brengen ons zoontje nu ruim een jaar naar Snoopy.

Google review, René Jurgens

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en [...]

[dc_social_wall id="7982"]