Specialisaties

De pedagogisch medewerksters van Kinderopvang Snoopy hebben allemaal een eigen specialisatie waarbij zij de focus leggen op een bepaald aspect van de ontwikkeling van jonge kinderen.

In onderstaand overzicht leest u hier meer over.