Kinderdagverblijf Ieniemienies en Kabouters

Tot het 2e jaar worden de kinderen bij de Ieniemienies en Kabouters opgevangen. De huiselijke en warme sfeer, geeft de kinderen en ouders al gauw een vertrouwd gevoel.

De kinderen komen hele dagen met een minimum van 1 dag in de week (alleen mogelijk op woensdag en vrijdag). I.v.m. de rust en de continuïteit op de groep bieden wij beperkt halve dag opvang aan op woensdag en vrijdag. Op de babygroep staat voor de allerjongsten de individuele aandacht centraal. De flesjes en fruithapjes geven wij op schoot en het hanteren van het dagritme dat uw kindje thuis is gewend, is ons uitgangspunt.

Snoopy zorgt voor luiers, Nutrilon (hypoallergeen) voeding, vers fruit, brood, thee e.d.

Wij beschikken over een babywandelwagen (6 persoons), zodat wij heerlijk met de kinderen kunnen wandelen.

De baby’s  worden op Snoopy niet ingebakerd. Wij vinden het belangrijk dat zij zich vrij kunnen bewegen, ook als ze slapen. Wanneer u uw kind thuis inbakert, verzoeken wij u dit af te bouwen voordat uw kindje naar Snoopy toe gaat.

Voor de oudsten van de groep ligt de nadruk meer op het groepsgebeuren; samen eten, drinken en knutselen aan tafel. Dagelijks maken we gebruik van onze speelhal, tuinen en wordt er een wandeling gemaakt. Ieder jaar komen Sint en Piet bij ons op bezoek, organiseren wij een opa en oma ochtend, een kerstdiner en een paaslunch. Ook de fotograaf komt ieder jaar op Snoopy om de kinderen te fotograferen. Voor meer informatie over verwijs ik u graag naar onze jaarplanning.

Zelf meenemen voor uw baby of dreumes

Wij vragen ouders zelf een fles en slaapzak mee te nemen naar Snoopy (voorzien van naam). Indien nodig een speen en knuffel. Gekolfde borstvoeding kunt u in onze koelkast neerzetten.

Bekijk specialisaties team

Snoopy heeft twee babygroepen voor kinderen van 0-2 jaar en 2 peutergroepen voor kinderen van  2-4 jaar. Wij kiezen bewust niet voor groepen van 0-4 jaar (verticale groep), omdat een horizontale groep meer voordelen heeft voor de kinderen: – meer rust en regelmaat voor de allerkleinsten – meer leeftijdsgenootjes, – meer mogelijkheden voor leeftijdsgerichte activiteiten en het beter kunnen inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen, – Minder kans op fysiek of mentaal overwicht van de oudere kinderen op de allerkleinsten.

Wij vangen de kinderen op in een huiselijke omgeving waar zij en de ouders zich gauw thuis voelen. Op de babygroepen hebben wij voor onze allerkleinsten een aparte ruimte gecreëerd die d.m.v. een laag hekje afgescheiden kan worden. Op het heerlijke, zachte kleed hebben de baby’s alle ruimte om te tijgeren, te kruipen en op ontdekking te gaan. Voor onze dreumesen is er op de groep en in de ruime speelhal voldoende ruimte om op ontdekking te gaan (ballenbak, kleine glijbaan, zandtafel, auto’s om in te rijden). Op de groep genieten zij aan tafel van het drinken, vers fruit en brood maaltijd. Daarnaast bieden we activiteitjes aan zoals kleien, verven, spelen met duplo en puzzelen.

Babymassage

Een van onze pedagogisch medewerkster is gespecialiseerd in het geven van babymassage. Zij heeft hiervoor een cursus gevolgd (Shantala babymassage). Op de babygroepen masseren wij de kinderen dagelijks. Dit is een mooie manier om contact te maken met onze aller kleinsten. Kinderen voelen zich hierdoor veilig, het komt de emotionele ontwikkeling ten goede en versterkt de band tussen het kind en de pedagogisch medewerkster.

Minimaal 1 maal per jaar (januari 2016) wordt de cursus babygebaren aangeboden. De cursus is bestemd voor (groot)ouders en hun baby’s vanaf ong. 2 maanden t/m 9 maanden. Tijdens de cursus leert u massagetechnieken voor uw baby, til technieken, het dragen van de baby op een haptonomische wijze, het begrijpen van de lichaamstaal van je baby, aandacht voor hechting, onrustige baby’s en darmkrampjes en evt. een stukje volwassen massage om zelf te ervaren wat je baby voelt.

Babygebaren

Kleine kinderen kunnen zich verbaal nog niet (goed) uiten. Daarom uiten zij hun behoeftes vaak op een andere manier. Een baby doet dat door te huilen, lachen, mopperen. Andere mogelijkheden heeft het nog niet. Als ouder is het dan de bedoeling dat u precies weet wat uw kindje bedoelt, en dat u zijn of haar behoefte bevredigt.

Als het kind wat ouder wordt en de ontwikkeling van de grove motoriek komt op gang, kunnen we het kind wat meer helpen om de eigen behoeftes of bedoelingen duidelijk te maken. Op Snoopy doen we dat onder andere door babygebaren.

Vooral op de baby-dreumesgroep wordt hiervan veel gebruik gemaakt. Door het aanleren en het steeds herhalen van een groot scala aan gebaren, kunnen de kinderen aan de pedagogisch medewerksters duidelijk maken wat ze willen of wat er aan de hand is en vice versa. Komt u dus op één van de groepen Ieniemienies of Kabouters en ziet u kinderen of leidsters ‘vreemde’ gebaren maken (altijd verbaal ondersteund), kijk dan niet vreemd op: we communiceren veel met gebarentaal! De kinderen worden er rustiger van en ze worden ondersteund in hun verbale ontwikkeling.

Om er voor te zorgen dat uw kind zich op een veilige manier hecht aan de pedagogisch medewerkers op de groep, richten wij ons dagelijks op de volgende aspecten:

– Een veilige, huiselijke omgeving.
– Mentorschap; iedere medewerker is mentor van een aantal kinderen. Zij is een vertrouwd gezicht voor de kinderen en verantwoordelijk voor de zorg en optimale ontwikkeling van uw kind. Ook is zij het aanspreekpunt voor de ouders.
– Vaste pedagogisch medewerkers op de groep.
– Vaste invalmedewerkers.
– Vertrouwd en eigen bedje waar het kind in slaapt.
– Aandacht voor het kind door voedingsmomenten op schoot aan te bieden
– Op hoogte van het kind zitten; op de grond tussen de kinderen zitten en samen een boekje kijken of bellen blazen.
– Het splitsen van de groep, door met de oudere kinderen bijv. naar de speelhal te gaan of te wandelen. Op deze manier ontstaan er twee kleine groepjes waardoor je nog meer gerichte aandacht aan de kinderen kunt geven.
– Voor een goede hechting gaat onze voorkeur uit naar kinderopvang voor 2 dagen per week, zodat het kind met voldoende regelmaat op Snoopy wordt opgevangen. De kinderen die 1 dag per week worden opgevangen, starten de eerste maand met 2 dagen per week. Op deze manier went het kindje beter aan ons, de andere kinderen en de groepsruimte.

Bekijk extra services

Om er voor te zorgen dat uw kind zich op een veilige manier hecht aan de pedagogisch medewerkers op de groep, richten wij ons dagelijks op de volgende aspecten:

– Een veilige, huiselijke omgeving.
– Mentorschap; iedere medewerker is mentor van een aantal kinderen. Zij is een vertrouwd gezicht voor de kinderen en verantwoordelijk voor de zorg en optimale ontwikkeling van uw kind. Ook is zij het aanspreekpunt voor de ouders.
– Vaste pedagogisch medewerkers op de groep.
– Vaste invalmedewerkers.
– Vertrouwd en eigen bedje waar het kind in slaapt.
– Aandacht voor het kind door voedingsmomenten op schoot aan te bieden
– Op hoogte van het kind zitten; op de grond tussen de kinderen zitten en samen een boekje kijken of bellen blazen.
– Het splitsen van de groep, door met de oudere kinderen bijv. naar de speelhal te gaan of te wandelen. Op deze manier ontstaan er twee kleine groepjes waardoor je nog meer gerichte aandacht aan de kinderen kunt geven.
– Voor een goede hechting gaat onze voorkeur uit naar kinderopvang voor 2 dagen per week, zodat het kind met voldoende regelmaat op Snoopy wordt opgevangen. De kinderen die 1 dag per week worden opgevangen, starten de eerste maand met 2 dagen per week. Op deze manier went het kindje beter aan ons, de andere kinderen en de groepsruimte.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen worden verzorgd door vertrouwde/vaste pedagogisch medewerksters. De kinderen zullen o.a. daardoor sneller gewend en vertrouwd raken met ons en dat komt hun ontwikkeling ten goede. Vaste invalkrachten vallen op de groepen in bij ziekte en verlof. Het management bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn geweest in de kinderopvang en zijn dagelijks op Snoopy werkzaam om ook de groepen te ondersteunen (en de kwaliteit te bewaken)

Snoopy is 52 weken per jaar geopend van 7.30-18.30 uur. Tevens bieden we de mogelijkheid om opvang af te nemen vanaf 7.00 uur. Het uurtarief is incl. voeding, vers fruit, drinken, luiers, de lunch en kosten voor uitstapjes. Ouders ontvangen per jaar 3 compensatiedagen die kosteloos kunnen worden ingezet als de groepsgrootte dit toelaat. Daarnaast is het mogelijk om binnen een week incidenteel te ruilen van opvangdag.

35 jaar geleden is kinderopvang Snoopy in Apeldoorn gestart met een kleinschalig kinderdagverblijf.
’ s Ochtends stookte we het potkacheltje op zodat het voor de kindjes lekker warm was. Met een aantal tweedehands bedjes en speelgoed gingen we van start!
De vraag naar opvang nam toe en uiteindelijk zijn we verhuisd naar het gebouw aan de Tesselschadelaan. We zijn gestart met 1 babygroep en 1 peutergroep en zo is Snoopy uitgegroeid tot een kinderopvang waar dagelijks 60 kinderen opgevangen kunnen worden.
De kwaliteitseisen binnen de kinderopvang zijn aangescherpt om de veiligheid voor de kinderen te waarborgen. Bijvoorbeeld bedden met een keurmerk, ergonomisch meubilair, een jaarlijkse risico inventarisatie op het gebied van veiligheid en hygiëne en afspraken omtrent het aantal kinderen wat opgevangen mag worden door een pedagogisch medewerker.
Doordat we bij de ouders merkte dat er ook behoefte was aan naschoolse opvang, zijn we in 2001 van start gegaan met Bso Woodstock. We wilden graag een bso oprichten waarbij de kinderen ’s middag kunnen kiezen in welke ruimte ze gaan spelen; de keuzevrijheid van het kind moet centraal staan. En dat is gelukt! Als één van de eersten in Apeldoorn halen wij met onze eigen bussen de kinderen op van school. Een vertrouwd gezicht bij de school van uw kind.
Door de jaren heen is ons vaak de vraag gesteld of we wilden uitbreiden in andere delen van Apeldoorn en omstreken. Het is een bewuste keuze geweest dit niet te doen. Doordat wij maar 1 vestiging hebben, ligt de focus altijd op Snoopy en Woodstock. We kunnen ons optimaal concentreren op de begeleiding van de medewerkers en de optimale zorg voor de kinderen, waarbij de hechting tussen kind en pedagogisch medewerker centraal staat. Als een kind zich veilig voelt op Snoopy, op zijn/haar groep, kan het zich optimaal ontwikkelen. Daarbij staat individuele aandacht, rust en gericht zijn op het ritme wat het kind thuis gewend is centraal.
Niet voor niets is ons uitgangpunt: Kinderopvang Snoopy, bij ons voelt uw kind zich thuis.

Hij is helemaal weg van Snoopy

Wij brengen ons zoontje nu ruim een jaar naar Snoopy.

Google review, René Jurgens

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en [...]

[dc_social_wall id="7982"]